Thursday, 30/06/2022 - 14:28|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
Ngày ban hành:
07/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
20/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/09/2019
Ngày hiệu lực:
24/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
15/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký công văn khẩn số 1295/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, đảm bảo tuyệt đối thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong cơ sở giáo dục.

Ngày ban hành:
05/04/2018
Ngày hiệu lực:
05/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/03/2018
Ngày hiệu lực:
06/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực