Sunday, 29/05/2022 - 10:15|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
Văn bản liên quan

Ngày 29 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh ký Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngày ban hành:
29/10/2014
Ngày hiệu lực:
15/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018. 

Ngày ban hành:
07/12/2017
Ngày hiệu lực:
07/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
Ngày ban hành:
16/09/2015
Ngày hiệu lực:
03/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
Ngày ban hành:
16/09/2015
Ngày hiệu lực:
03/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực