Sunday, 29/05/2022 - 08:49|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
Văn bản liên quan

Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
20/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/09/2019
Ngày hiệu lực:
24/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Ngày ban hành:
28/07/2017
Ngày hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực