Tuesday, 25/01/2022 - 05:42|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước vừa có Kế hoạch số 14/KH-PGDĐT ngày 04/02/2021 về việc phòng, chống HIV/AIDS năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

Tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; đưa công tác tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS thành một hoạt động thường kỳ của các cơ sở giáo dục.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% trường học tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các thành viên trong trường về công tác phòng, chống HIV/AIDS;

- 100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS cho các thành viên và gia đình học sinh;

- 100% các trường học không để phát sinh người bị HIV/AIDS.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong trường học

a) Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, đồng thời phối hợp chặc chẽ giữa nhà trường với các ban, ngành và đoàn thể trong công tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong trường học.

b) Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS cho thành viên trong trường học trên các trang web, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.

c) Tổ chức mít tinh, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, thi sáng tác các tác phẩm tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Duy trì, phát triển, hỗ trợ hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống HIV/AIDS”

a) Duy trì, phát triển mô hình câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống HIV/AIDS” nhằm tuyên truyền về các tác hại của HIV/AIDS, cách phát hiện và phòng tránh HIV/AIDS đến các thành viên trong trường học và gia đình học sinh.

b) Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động của câu lạc bộ đối với các trường học.

c) Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ hạt nhân tuyên truyền về giáo dục phòng, chống HIV/AIDS.

3. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống HIV/AIDS trong chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo

a) Giáo viên của các bộ môn như Sinh học, Địa lí, Giáo dục công dân… của các trường thực hiện nghiêm túc việc tích hợp, lồng ghép những nội dung giáo dục phòng, chống HIV/AIDS.

b) Ngoài nội dung giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, cần đưa nội dung giáo dục Giá trị và Kỹ năng sống vào các môn học Ngữ văn, Địa lí, Sinh học, Giáo dục công dân, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh. Từng nhà trường phải xem đây là công tác trọng tâm và là trách nhiệm của toàn thể các thành viên trong Hội đồng giáo dục của nhà trường.

4. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống HIV/AIDS

a) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống HIV/AIDS.

b) Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, cán bộ Đoàn, Đội trong trường học.

5. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng HIV/AIDS và công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các trường học

a) Các trường cần phối hợp với Công an, cơ sở Y tế địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách thành viên trong trường học có liên quan đến HIV/AIDS để xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức kiểm tra sức khỏe người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên trong trường học liên quan đến HIV/AIDS.

c) Phát hiện sớm và tư vấn, giúp đỡ kịp thời thành viên trong trường học có nguy cơ liên quan đến HIV/AIDS; quan tâm đặc biệt đến đối tượng có nguy cơ cao, số học sinh mới nhập học và học sinh chuyển trường để có biện pháp phòng ngừa HIV/AIDS xâm nhập vào trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trong trường học năm 2021, tập trung vào đối tượng là học sinh trong các trường học.

2. Định kỳ 6 tháng/lần (lần 1 báo cáo vào ngày 25/6/2021, lần 2 vào ngày 24/12/2021), các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tiểu học tiếp nhận) để Phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT.

Thành Tuyên


Tác giả: Thành Tuyên
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan