Sunday, 29/05/2022 - 09:42|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Tỉnh Bình Định đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thực hiện Công văn số 2039/SGDĐT-VP ngày 07/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Định về việc hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Tỉnh Bình Định đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Công văn số 1381/UBND-NV ngày 20/9/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Phòng GDĐT Tuy Phước đã có Công văn số 605/PGDĐT ngày 13/10/2021 hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

1. Tổ chức hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Tỉnh Bình Định đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do UBND tỉnh phát động  với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước tích cực chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid- 19 theo nội dung Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

2. Hiệu trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình để đề xuất hình thức khen thưởng các cá nhân trong đơn vị cho phù hợp.

Đối tượng khen thưởng, hình thức, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Công văn số 1381/UBND-NV ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Riêng việc gửi trình hồ sơ khen thưởng: các đơn vị nộp trực tiếp cho Phòng GDĐT để tổng hợp, xét chọn và đề xuất các cấp khen thưởng (Bộ phận Tổ chức nhận).

Xuân Thuận


Tác giả: Xuân Thuận
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan