Thursday, 06/10/2022 - 07:48|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ bãi bỏ từ ngày 01/07/2022

Từ ngày 1/7/2022 sẽ có chế độ tiền lương mới và bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương, trong đó có phụ cấp thâm niên của nhà giáo.

Giáo viên vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trong năm 2021 (Ảnh: tập thể CBQL và giáo viên trường Tiểu học số 2 Phước Lộc trong một buổi tập huấn trực tuyến)

 

Điều 76 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) quy định về tiền lương: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù theo nghề theo quy định của Chính phủ”. Nội dung này phù hợp với quy định tại Điểm 3.1.d Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó quy định “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề", bao gồm phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức)”.

Như vậy, về nguyên tắc, từ thời điểm 1/7/2020 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 và các văn bản có liên quan bị bãi bỏ; không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Tuy nhiên, trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8982/BTC-HCSN ngày 27/7/2020 đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho lùi thời gian thực hiện Điều 76 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực. Theo đó, tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tại Hội nghị Trung ương 13 ngày 9/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Như vậy trong năm 2021, giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và kéo dài tới thời điểm ngày 01/7/2022 khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Xuân Thuận


Tác giả: Xuân Thuận
Tổng số điểm của bài viết là: 38 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan