Sunday, 29/05/2022 - 09:32|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước

Video hướng dẫn phần mềm soạn giáo án điện tử theo chuẩn E-learning (chiều ngày 21/8)

Video hướng dẫn phần mềm soạn giáo án điện tử theo chuẩn E-learning (chiều ngày 21/8).