Thursday, 30/06/2022 - 14:54|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
  • Hướng dẫn tóm tắt cài ứng dụng VSSID cho CBQL, GV, NV và HS
  • CBQL, giáo viên có thể tự vào tài khoản của mình để thay đổi đơn vị trường năm cũ sang năm mới theo hướng dẫn.Nếu năm học 2020-2021 ở trường A, năm học 2021 -2022 chuyển sang trường B thì Giáo viên có thể vào tài khoản Temis để cập nhật lại trường A ...
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trên ứng dựng VssID