1. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
 2. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
 3. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
 4. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
 5. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
 6. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
 7. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
 8. Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 9. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
 10. Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
 11. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
 12. Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên
 13. Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên
 14. Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
 15. Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
 16. Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
 17. Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
 18. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc