Saturday, 15/05/2021 - 02:32|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
 • Bùi Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Văn thư - Thủ Quỹ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   02563.634.168
  • Email:
   vanthu.pgdtuyphuoc.binhdinh@moet.edu.vn
 • Phạm Hoàng Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tổng hợp - Thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0905772136
  • Email:
   hoangthi.pgd@gmail.com