Thursday, 30/06/2022 - 14:19|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
 • Man Thành Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP TD-Đội
  • Điện thoại:
   02563.634.168
  • Email:
   tuyenman2603@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên HĐNG

 • Bùi Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Văn thư - Thủ Quỹ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   02563.634.168
  • Email:
   vanthu.pgdtuyphuoc.binhdinh@moet.edu.vn