Thursday, 30/06/2022 - 14:08|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
 • Nguyễn Thế Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0987147417
  • Email:
   vuongnt.pgdtuyphuoc.binhdinh@moet.edu.vn
 • Dương Thị Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   phuongpgdtuyphuoc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo từ 01/07/2021