Thursday, 30/06/2022 - 13:44|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
 • Hồ Văn Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0988207750
  • Email:
   hovanthom@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   02563633501
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại Phòng GD&ĐT từ 01/03/2020

 • Huỳnh Thị Mai Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Mầm non
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Mầm non
  • Điện thoại:
   02563.634.168
  • Email:
   huynhmaituyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại Phòng GD&ĐT từ 01/08/2019.

 • Trần Thị Yên Nhiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   yennhientran90@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo từ 01/07/2021

 • Nguyễn Thế Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0987147417
  • Email:
   vuongnt.pgdtuyphuoc.binhdinh@moet.edu.vn
 • Dương Thị Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   phuongpgdtuyphuoc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo từ 01/07/2021