Thursday, 30/06/2022 - 13:53|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
 • Vương Tử Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Q. Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm Lý
  • Điện thoại:
   02563.633.112
  • Email:
   vtunghitp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Q. Trưởng phòng Phòng GD&ĐT từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/08/2021

 • Khưu Đại Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm Toán
  • Email:
   kdailoi@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng Phụ trách từ tháng 01/2016 đến tháng 10/2017

 • Trần Hữu Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng (nhiêm kỳ 2007-2015)
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm Hóa
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Truưởng phòng GD&ĐT từ tháng 3/2007 đến tháng 12/2015

 • Phạm Tích Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng phòng Phòng GD&ĐT từ năm 2001-2007