Thursday, 30/06/2022 - 13:57|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
 • Hoàng Ngọc Tố Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   02563.633.113
  • Email:
   hoangnuong99@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng phòng Phòng GDĐT từ ngày 15/03/2022

 • Trần Thiện Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   02563.633.501
  • Email:
   thientai.81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng Phòng GDĐT từ ngày 5/7/2019.