Saturday, 24/07/2021 - 10:53|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
 • Vương Tử Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Q. Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm Lý
  • Điện thoại:
   02563.633.112
  • Email:
   vtunghitp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Q. Trưởng phòng Phòng GD&ĐT từ ngày 01/11/2017

 • Hoàng Ngọc Tố Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   02563.633.113
  • Email:
   hoangnuong99@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng GD&ĐT từ ngày 01/01/2015

 • Trần Thiện Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   02563.633.501
  • Email:
   thientai.81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng GD&ĐT từ ngày 5/7/2019.