Wednesday, 15/07/2020 - 08:48|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước vừa có Công văn số 198/PGDĐT ngày 27/04/2020 về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp với đặc thù từng đơn vị;

- Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm và có sức lan tỏa.

2. Tăng cường vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo và ra quyết định nhằm từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị

a) Công tác quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm cán bộ nữ

Thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác quy hoạch, tạo nguồn, các đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức; bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi; đảm bảo tỉ lệ nam, nữ tương đối cân bằng khi tham gia các Ban chấp hành của tổ chức Đảng, đoàn thể hoặc khi xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo của các đơn vị.

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nữ

Để thực hiện bình đẳng trong giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ, các cơ sở giáo dục cần quan tâm tạo điều kiện, động viên cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình đẳng giới đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong cơ quan. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục

- Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến kiến thức về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;

- Lồng ghép các nội dung “bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” vào các môn học như: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Địa lý, Sinh học,… ở cấp trung học; Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Đạo đức… ở cấp tiểu học;

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đến học sinh;

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao trong học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới;

- Phát hiện và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới, phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

5. Công tác thông tin, tổng hợp báo cáo

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị xây dựng báo cáo việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2020 và gửi văn bản báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT đúng thời gian quy định.

Thành Tuyên


Tác giả: Man Thành Tuyên
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan