Wednesday, 15/07/2020 - 09:26|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai cập nhật dữ liệu hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành

Phòng GD&ĐT Tuy Phước vừa có Công văn số 154/PGDĐT ngày 15/04/2020 gửi các đơn vị trực thuộc về việc cập nhật dữ liệu hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu ngành.

Theo đó, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống CSDL ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (đăng tải trên trang tin điện tử của Bộ GD&ĐT).

Tiến hành rà soát, cập nhật, hoàn thiện đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý đội ngũ nhân sự trên hệ thống phần mềm CSDL ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/ bao gồm thông tin về nhà trường, thông tin về lớp học, thông tin về đội ngũ nhân sự, chế độ báo cáo định kỳ, các nội dung khác theo biểu nhập dữ liệu trên phần mềm; đảm bảo thời gian thực hiện, cập nhật theo hướng dẫn tại Công văn số 306/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 19/03/2020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật dữ liệu giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trên hệ thống CSDL ngành giáo dục, cụ thể:

- Đối với báo cáo đội ngũ định kỳ đầu năm và cuối năm: thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

- Đối với việc cập nhật số liệu đội ngũ khi có biến động (tuyển mới, chuyển đi, chuyển đến, nghỉ hưu, thôi việc…,): cập nhật trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có biến động về đội ngũ.

- Đối với việc cập nhật thông tin của giáo viên, CBQL và nhân viên khi có sự thay đổi: các đơn vị cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin.

- Việc khai báo, cập nhật thông tin nhân sự của các đơn vị cuối năm học phải hoàn thành trước ngày 15/5 hàng năm để Phòng GD&ĐT tổng hợp, kiểm tra, cập nhật và báo cáo Sở GD&ĐT đúng thời gian quy định. 

Thông tin, dữ liệu trong hệ thống phần mềm CSDL của đơn vị là cơ sở để cơ quan quản lý giáo dục thống kê, phân tích, đánh giá, khai thác, sử dụng phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý của ngành. 

Xuân Thuận


Tác giả: Xuân Thuận
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan