Monday, 08/03/2021 - 15:51|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa có Kế hoạch số 08/KH-PGDĐT ngày 26/01/2021 về việc về việc tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, tiếp tục thực hiện năm ATGT theo từng chủ đề với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT và thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, góp phần khắc phục vi phạm ATGT, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh tham gia; công tác bảo đảm trật tự, ATGT hưởng ứng thực hiện thường xuyên, hiệu quả;

- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, nhà trường; kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021-2025” với các phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động;

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao vượt qua khó khăn; gắn kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của từng địa phương;

- Công tác thi đua khen thưởng phải gắn kết với kết quả thực hiện phong trào thi đua; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, nhằm động viên tinh thần cùng với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng tỉ lệ khen thưởng hợp lí đối với cán bộ, nhà giáo, học sinh trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT.

II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Chỉ tiêu

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động trong nhà trường được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT và cam kết với nhà trường trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT;

- 100% các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe tô, xe gắn máy và xe đạp điện khi tham gia giao thông;

- 100% các trường phổ thông tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc học sinh đội bảo hiểm khi ngồi trên xe tô, xe gắn máy và xe đạp điện tham gia giao thông;

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh nghiêm túc thực hiện quy định đội bảo hiểm khi ngồi trên xe tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò;

- 100% nhà trường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục “Văn hóa giao thông” cho học sinh theo tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nội dung thi đua

- Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021-2025;

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ- CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT; Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT. Trọng tâm là thực hiện Luật giao thông đường bộ sửa đổi, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục quy định pháp luật về trật tự, ATGT cho cán bộ, nhà giáo, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; xây dựng và triển khai thực hiện tuyên truyền vận động bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về giáo dục ATGT trong trường học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Ban ATGT tỉnh trong các dịp cao điểm hằng năm;

- Tích cực hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh do Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia phát động;

- Cung cấp cho học sinh các kiến thức, kĩ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông theo các cấp học, độ tuổi; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông “có văn hóa”;

- Triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để phòng, chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường và vào giờ cao điểm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các trường Mầm non và Phổ thông trực thuộc có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021-2025; xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế ở mỗi đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT trước ngày 05/11 hằng năm.

Thành Tuyên


Tác giả: Thành Tuyên
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan