Thursday, 30/06/2022 - 13:45|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước

Video clip: bài hát "Dòng sông ân tình"

Video clip: bài hát "Dòng sông ân tình"

Lời:  Nguyễn Hoàng Quang (công tác tại UBKT Huyện ủy Tuy Phước) 

Nhạc: Bùi Văn Thái (công tác tại Trung tâm VHTT-TT huyện)

Thể hiện ca khúc: Tường Vi (công tác tại trường Tiểu học số 1 Phước Quang)