Thursday, 19/09/2019 - 09:04|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
 • Trần Thiện Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   02563.633.501
  • Email:
   thientai.81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên THCS

 • Lê Công Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02563.633.501
  • Email:
   trucpgdtp@gmail.com
 • Hồ Văn Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0988207750
  • Email:
   hovanthom@yahoo.com.vn