Monday, 08/03/2021 - 16:03|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
Thông tin chi tiết:
Man Thành Tuyên
Chuyên viên Tiểu học Man Thành Tuyên
Ngày tháng năm sinh 26/03/1991
Giới tính Nam
Học hàm, học vị CĐSP TD-Đội
Điện thoại 02563.634.168
Email tuyenman2603@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên viên HĐNG

Chuyên viên HĐNG